Ngày 31/12, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tại số 9 đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Bà Nguyễn Thị Thu An, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, được bổ nhiệm kiêm Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm hành chính công chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm hành chính công là đầu mối tập trung có chức năng thực hiện việc công khai, hướng dẫn các thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Trung tâm hành chính công sẽ là đầu mối tập trung có chức năng thực hiện việc công khai, hướng dẫn các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông… Qua đó, giúp người dân tiếp cận dễ dàng các dịch vụ, tiện ích; rút ngắn thời gian, giảm chi phí tối đa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2019, Trung tâm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với các lĩnh vực: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Công thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Ngoại vụ; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý khu công nghiệp; Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội (9 Trung tâm hành chính) và các Trung tâm hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Số Trung tâm hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm là 956/1.275 thủ tục (chiếm 74,98%) thuộc thẩm quyền giải quyết của 15/21 Sở, ban, ngành (chiếm 71,43%).

Năm 2020, đưa các Trung tâm hành chính còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành vào tiếp nhận tại Trung tâm, gồm các lĩnh vực: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Thanh tra, Tài chính (5 lĩnh vực, 278 Trung tâm hành chính), Công an (8 Trung tâm hành chính), Tổng số Trung tâm hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm là 1.275 thủ tục (đạt 100%).

A.Dương (Đại Đoàn Kết, 31/12/2019)

Loading...